Aplikacja mobilna

Pobierz aplikację mobilną

Aplikacja mobilna* umożliwia:

- prowadzenie dzienniczka samokontroli dla osób chorych na cukrzycę a w nim:
   - poziom cukru we krwi
   - posiłki i wartości wymienników węglowodanowych i białkowo-tłuszczowych
   - dawki wstrzykniętej insuliny
   - pomiar ciśnienia krwi
   - pomiary HbA1c
   - wysiłek fizyczny (w kcal)
- komunikaty i ostrzeżenia generowane przez system HPF (Health Profile)
- korekty bolusa**.

 

Aplikacja jest zintegrowana z rozbudowanym systemem monitoringu osób chorych na cukrzycę w ramach portalu www.monitorujcukrzyce.pl. Aplikacja korzysta z indywidualnego planu dnia zdefiniowanego w ramach konta w systemie HPF.


* do używania aplikacji konieczne jest posiadanie konta na portalu www.monitorujcukrzyce.pl
** niezbędny abonament typu lekarskiego, który zapewnia nadzór lekarza nad terapią.

Pobierz aplikację