• Funkcje portalu dla użytkownika

  Funkcje portalu dla użytkownika

  Dzienniczek samokontroli

  Elektroniczny zapis  w formie tabelarycznej i wykresów wszystkich wyników wprowadzonych przez użytkownika; formatowany na potrzeby indywidualne plan dnia, tygodnia (godziny pomiarów, aplikacji leków, posiłków, aktywności fizycznej) wraz z komunikatami i przypomnieniami.

  Edukacja

  Dostęp do kompleksowej zawartości edukacyjnej oraz quizów (losowo wybrane pytania, procentowa ocena testu, wskazanie błędów i poprawnych odpowiedzi).

  Informacje i aktualności

  Informacje na temat cukrzycy, aktualności oraz nowości dotyczące narzędzi i technologii stosowanych w cukrzycy.

  Diabetolodzy

  Wykaz diabetologów w sieci portalu monitorujcukrzyce.pl.

  Rejestracja on line

  Możliwość rejestracji do lekarza – każdy  lekarza będzie miał kalendarz z podanymi godzinami wolnych wizyt oznaczonymi na zielono, zajęte miejsca są w kolorze czerwonym.

  Aplikacja Mobilna

  Dostęp do aplikacji mobilnej, która pozwala na zapisywanie wyników do dzienniczka samokontroli oraz, w zależności od opcji abonamentu,  zapewnia dostęp do kalkulatora.

  Analizy wyników

  Zestawienia wyników, które powstają z danych przesłanych przez Użytkownika, przetworzonych następnie przez algorytmy. Na przykład. średnia glikemia z miesiąca, dynamika zmian, odchylenie aktualnego wyniku od mediany, itp.

  Kalkulator

  Podstawowe kalkulacje kaloryczności planowanych posiłków na wymienniki WW i WBT. Funkcje zaawansowane - wprowadzanie (początkowo pod nadzorem lekarza) korekty dawki leku (dawka ta obliczana jest przy pomocy algorymtów oprogramowania) w stosunku do aktualnego wyniku glikemi, stosowanych leków i planowanych zachowań (posiłków czy aktywnści fizycznej).

  Diety

  Zestawy, baza danych produktów  i narzędzie informatyczne dla możliwości planowania posiłków oraz propozycje przykładowych diet dla diabetyków wraz z przelicznikami WW i WBT.

  Statystyki raporty

  Możliwość ustawienia statystyk według własnych parametrów, np.porównanie własnych średnich wyników do średnich wyników wybranej grupy statystycznej (wybór grupy pod kątem płci, wagi, rodzaju cukrzycy).

  Obserwacja medyczna

  Zestaw ten obejmuję okresową obserwację wpisywanych wyników przez personel medyczny, który ocenia i zamieszcza opinie dostępnych wyników. System może wspierać obserwację automatycznymi komunikatami, a w razie niepokojących wyników alarmami.

  Opieka diabetologiczna

  Zestaw ten obejmuje wszystkie wcześniej wymienione funkcję  oraz opcję określonej liczby wizyt u specjalisty diabetologa  i opcję określonej liczby badań dodatkowych.

  Opieka diabetologiczna rozszerzona

  Zestaw ten obejmuje wszystkie wcześniej wymienione funkcję oraz opcję liczby wizyt u diabetologa i innych specjalistów, takich jak kardiolog, okulista, nefrolog, czy dermatolog, a także opcję liczby zleconych badań dodatkowych.