• Leczenie cukrzycy typu 1
  • Intensywna insulinoterapia

Intensywna insulinoterapia

Intensywna insulinoterapia ma na celu jak najlepsze naśladowanie naturalnego wydzielania insuliny w zakresie insuliny podstawowej i bolusowej.

Korzyści ze stosowania intensywnej insulinoterapii:

 • Mimo że intensywne leczenie insuliną wymaga liczenia węglowodanów i dawek przy każdym posiłku, to pozwala na większą swobodę w zakresie czasu spożywania posiłków i ilości węglowodanów na posiłek.
 • Dokładne dawkowanie insuliny pozwala uzyskać lepszą kontrolę poziomu glukozy oraz rzadsze występowanie niskich i wysokich poziomów cukru.
 • Kontrola poziomu glukozy jest mniej zakłócana przez wysiłek fizyczny i stresy. Z czasem dawki korekcyjne mogą być oddzielone od dawek posiłkowych, np. w przypadku, kiedy poziom glukozy jest bardzo wysoki (ponad 250 mg/dl) posiłek można odłożyć na później i podać samą dawkę korekcyjną. Po uzyskaniu obniżenia poziomu cukru poniżej 200 mg/dl można podać dawkę posiłkową i zjeść posiłek.
 • Zdobycie powyższych umiejętności upraszcza kontrolę poziomu cukru we krwi.

Niezbędnik intensywnej insulinoterapii (LINKI)

 1. Badanie poziomu glukozy – bezpośrednio przed jedzeniem, dwie godziny po jedzeniu, przed snem, przy odczuciu spadku poziomu cukru, przed rozpoczęciem jazdy samochodem.
 2. Liczenie węglowodanów.
 3. Znajomość swoich dawek i współczynników (dawka dobowa, dawka podstawowa, współczynnik insulina/węglowodany, współczynnik wrażliwości i przelicznik węglowodanów).
 4. Znajomość sposobu działania stosowanych insulin w organizmie.
 5. Ustalenie docelowych wartości glukozy (przed posiłkiem, po posiłku i przed snem).
 6. Umiejętność rozwiązywania problemów z wysokimi i niskimi poziomami glukozy.
 7. Zachowanie w sytuacjach kryzysowych (wiedza jak się zachować przy niskim i wysokim poziomie glukozy, kiedy sprawdzać ketony, kiedy stosować glukagon).