O firmie

Automatyzacja i monitoring

Firma esMD powstała w 2011 roku dla realizacji projektu polegajacego na budowie portalu i oprogramowania – Health PROFile (HPF). Celem portalu jest automatyzacja monitoringu i przetwarzania parametrów zdrowotnych osób chorych na cukrzycę, co znacznie ułatwi  prowadzenie terapii. W 2012 roku otrzymaliśmy dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Naszym celem jest stworzenie i stałe rozwijanie oprogramowania udostępnionego w różnych ciekawych funkcjach na portalu monitorujcukrzyce.pl, które powinno ułatwić zarządzanie cukrzycą, zarówno pacjentom, jak i lekarzom ustalającym i nadzorującym indywidualne terapie.

 

Przy tworzeniu naszego portalu współpracowaliśmy z diabetologami i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, aby stworzyć oprogramowanie jak najlepiej dostosowane do potrzeb chorych i lekarzy.

Dzięki usłudze HPF (Health ProFile) możliwe będzie szczegółowe monitorowanie historii choroby i bieżące reagowanie na zmiany parametrów zdrowotnych, co znacznie zwiększy efektywność i bezpieczeństwo terapii cukrzycowej.