Oferta

Portal monitorujcukrzyce.pl oferuje pełen zakres usług związanych z kontrolą i monitorowaniem parametrów zdrowotnych osób chorych na cukrzycę.

Portal oferuje szeroki wachlarz możliwości, które można dobierać indywidualnie w zależności od potrzeb. Pełen zakres oferowanych przez nas usług obejmuje stałą opiekę medyczną lekarza specjalisty, który mając dostęp do wyników pacjenta może na bieżąco je analizować i odpowiednio reagować.

Nasza propozycja skierowana jest do:

  • osób chorych na cukrzycę,
  • osób zagrożonych cukrzycą,
  • osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o cukrzycy,
  • lekarzy prowadzących osoby chore na cukrzycę,
  • przychodni, klinik medycznych i firm ubezpieczeniowych.

Wszyscy użytkownicy mogą bezpłatnie skorzystać z treści edukacyjnych i sprawdzić stan swojej wiedzy, rozwiązując quizy. Kilkustopniowy abonament oferuje dodatkowo dostęp do kalkulatora, analizy przesyłanych wyników, statystyki i raporty, specjalnie przygotowane zestawy diet, a także aplikację mobilną, która ułatwia codzienne korzystanie z portalu. Specjalny system alarmów będzie też powiadamiać użytkownika o niepokojących wynikach.

Szczegółowy zakres usług przypisanych do danego abonamentu.

Wszystkie te funkcje mają za zadanie oszczędzić czas zarówno osoby chorej na cukrzycę, jak i lekarza, ułatwić codzienne monitorowanie choroby oraz zapewnić szybsze osiągnięcie celów terapii.

Co powinien zrobić Użytkownik w celu uruchomienia i korzystania z serwisu monitorujcukrzyce.pl?

Użytkownik w celu uruchomienia i korzystania z Serwisu zobowiązany jest do:

a. posiadanie dostępu do Internetu,

b. możliwość korzystania z jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer 7, Firefox 4, Chrome 4, Safari 5, Opera 11 lub nowszych,

c. posiadanie aktywnego adresu e-mail,

d. posiadanie odpowiedniej klasy telefonu dla możliwości korzystania z aktualnie dostępnej aplikacji mobilnej.

Użytkownik powinien dokonać rejestracji w serwisie poprzez wejście w okienko „Zarejestruj się" i wprowadzenia adresu e-mail oraz innych danych , wymaganych jako obowiązkowe do wypełnienia. W czasie rejestracji dla przejścia kolejnego kroku i uzyskania dostępu do funkcji Serwisu Użytkownik powinien zaakceptować treść Regulaminu Serwisu. Użytkownik otrzymuje automatycznie tymczasowe, indywidualne Hasło dostępu, które następnie może zmienić według własnego uznania. Po zarejestrowaniu Użytkownik posiada indywidualne konto w serwisie i może korzystać z funkcji systemu po zalogowaniu, wykorzystując okienko „ Zaloguj się". Uproszczona rejestracja przez podanie tylko adresu mailowego oraz imienia i nazwiska pozwala na korzystanie z bezpłatnych usług Serwisu. Dla korzystania z zaawansowanych funkcji, dokonania rejestracji u Lekarza i wykupu abonamentów lekarskich Użytkownik musi uzupełnić swoje dane osobowe o swój adres i Pesel.

W razie zmiany treści Regulaminu Użytkownik zostanie o tym odpowiednio wcześniej powiadomiony. Aby korzystać bez przeszkód ze wszystkich funkcji Serwisu, Użytkownik powinien zaakceptować treść ostatniej zmiany regulaminu w okienku „Zaakceptuj regulamin". Użytkownik, który ma wykupiony abonament, a w trakcie jego ważności następuje powiadomienie o zmianie treści regulaminu, może nie akceptować zmian i korzystać na starych zasadach z serwisu do końca terminu ważności wykupionego abonamentu lub zaakceptować zmianę i się do niej dostosować.

Ponieważ powyższe Usługi są świadczone elektronicznie przez system HPF zalecamy, aby monitoring był prowadzony pod kontrolą lekarzy. Decyzje Użytkownika powinny wynikać z wcześniejszej wizyty u lekarza, diagnozy i planu terapii przez niego zalecanych. Użytkownik korzystając z funkcji serwisu, otrzymuje dane i propozycje, które powinien konsultować z lekarzem specjalistą. Świadczona przez serwis usługa nie jest poradą lekarską, a ułatwieniem organizacji i monitoringu przebiegu choroby.

Oferta serwisu HPF

  1. E- usłu gi 1)

Pakiet Podstawowy – usługa bezpłatna:

- dzienniczek samokontroli i dostęp do aplikacji mobilnej (Android, iOS), który umożliwia organizację i planowanie dnia monitoringu (pomiary i wyniki glikemii, wartość (kaloryczność i wymienniki WW i WBT) posiłków, odnotowanie dawek przyjmowanych leków, zaznaczenie aktywności fizycznej. Wersja Podstawowa nie zawiera kalkulatora WW i WBT, dane wprowadza się „ z ręki" wg własnej wiedzy.

- moduł „edukacja", zawierający komplementarną wiedzę o cukrzycy oraz możliwość sprawdzenia swojego poziomu wiedzy z uwzględnieniem tematyki i skali trudności

- zakładka „Diabetolog" zawierająca adresy lekarzy współpracujących z Serwisem

- rejestracja on-line w przychodni lub gabinecie wymienionym na liście w zakładce „Wizyta"

Pakiet Rozszerzony – abonament płatny:

- zawiera wszystkie funkcje i zakres pakietu Podstawowego oraz możliwość planowania posiłków na podstawie bazy danych produktów żywieniowych o określonych parametrach lub wykorzystania gotowych zestawów diet, „kalkulatory diet", wprowadzenie do dzienniczka wartości wysiłku i dawek leków. Udostępnia analizy danych przesyłanych przez Użytkownika do dzienniczka samokontroli w postaci wykresów i wartości średnich z wybrane okresy danych oraz porównanie wyników w stosunku do referencyjnych zalecanych przez Diabetologów albo do wybranej przez Użytkownika grupy użytkowników poprzez filtr: płci, wieku, poziomu Hb1AC, wagi (jeżeli dane te są w zasobach)

  1. Usługi lecznicze 2)

Wszystkie pakiety lekarskie mają możliwość ustawienia komunikatów w formie alarmów lub przypomnień. Komunikaty i alarmy mogą dotyczyć terminów zaplanowanych przez użytkownika, przekroczeń wyników referencyjnych, braku przesyłania danych, przypomnienia terminu wizyty u lekarza.

Portal zaleca korzystanie z porad lekarskich, gdzie lekarz jest wspomagany przez funkcje serwisu. Dostęp do usług następuje poprzez zgłoszenie się do konkretnego lekarza na wizytę założenie Karty Pacjenta i wybór odpowiedniej opcji z pakietu Kompleksowego:

Pakiet Kompleksowy – abonamenty płatne.

1. Opieka lekarska – K1

2. Opieka Specjalistyczna – K2

3. Opieka Specjalistyczna - K3

Użytkownik decyduje się na jeden z tych pakietów podczas wstępnej czy kolejnej wizyty u Lekarza. Podpisuje stosowne dokumenty wymagane przepisami prawa oraz otrzymuje od Lekarza zakres jego usług leczniczych zawartej w Karcie Usług i jeżeli je akceptuje staje się pacjentem tego lekarza.

Po uzyskaniu stosownych dokumentów od Pacjenta Lekarz zaznacza w systemie HPF możliwość wykupu przez Pacjenta opcji abonamentu Kompleksowego.

Żeby uzyskać możliwość skorzystania z abonamentów opieki lekarskiej Użytkownik powinien:

1.Dokonać poprzez serwis rejestracji on-line wizyty lekarskiej w wybranej przez siebie przychodni lub gabinecie lekarza, w dogodnym dla siebie terminie

2.Następnie, za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, opłacić koszt wizyty lekarskiej.

3. W czasie tej wizyty uzgodnić z lekarzem kontynuację leczenia poprzez decyzję na wykupienie abonamentu w jednej z opcji.

Szczegółowe warunki usług zawiera Karta Usługi. Każda Przychodnia czy Lekarz może mieć inne warunki Karty Usług.

Abonamenty w pakiecie Kompleksowym zawierają wszystkie elektroniczne funkcje Portalu aplikacji HPF, z których może korzystać Pacjent i Lekarz.

W Pakiecie K1 , kolejne niezbędne wizyty będą za każdym razem płatne według określonych stawek, a po opłaceniu abonamentu pacjent będzie systematycznie monitorowany przez lekarza a system HPF będzie wspomagać lekarza przez monitoring ustawionych wg niego indywidualnych algorytmów. Pakiety Kompleksowe opieki diabetologicznej specjalistycznej K2 lub K3 różnią się ilością wizyt u specjalisty oraz usługi dodatkowe jak zapewniona wizyta u okulisty i badania diagnostyczne. Szczegóły zawarte będą w Karcie Usługi.

Przykładowy standard struktury usług w Karcie Usług Lekarza.

lp

Pakiet Kompleksowy

PK1

PK2

PK3

1

Dostęp dla pacjenta do wszystkich funkcji aplikacji HPF ( zakres funkcji patrz zakładka Abonament)

+

+

+

2

Jedna wizyta w roku* u lekarza oraz comiesięczna obserwacja wyników i kontakt z pacjentem lub komunikat dla pacjenta.

+

-

-

3

Trzy wizyty na rok* u specjalisty diabetologa oraz comiesięczna obserwacja medyczna, komunikacja z pacjentem, kontakt lub komunikat

-

+

-

4

Cztery wizyty na rok* u specjalisty diabetologa , zapewniona 1 wizyta na rok* u okulisty oraz comiesięczna obserwacja medyczna, komunikacja z pacjentem, kontakt lub komunikat

-

-

+

6

Raz w roku* : badania diagnostyczne wg specyfikacji zakresu badań dla K1, K2 i K3

+

+

+

7

Koszt miesięcznego abonamentu w PLN/miesiąc

........

.........

........

*Przez świadczenia raz na roku rozumie się usługę spełnioną w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu abonamentu; Tzw. Pierwsza wizyta nie jest wizyta liczoną do zakresu pakietów, jest wizytą odrębną od pakietów. Pakiet Kompleksowy można wykupić na okres minimum jeden rok z góry. Dotyczy wszystkich opcji K1, K2 i K3.1) Świadczone przez esMD

2) Świadczone przez Przychodnię/Lekarza